meepshop
meepshop
meepshop

“ LANDING” 系列以誇張的色塊舖張,透過熟稔的針織、結構變化,捕捉熟悉的街景,解構再重組。

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
meepshop

“ NewBASIC” 同時兼顧「舒適腳感」與「輕薄襪身」,採用兩種機台分別織造,再將其合而為一。

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
meepshop

“ SPEED” 系列以 「 速度」為主題創作 。 影像及聲音因速度的快慢而產生的變化 , 以此為基礎轉化成圖像的變化。

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
meepshop

“ LAYERS” 著眼於台灣印象,從記憶中屬於這片土地的顏色發想,以「寬鬆且帶有自然垂墜感」的線條打造。

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
meepshop

“ STREET Agility” 以獨有的針織技法拆解及延伸,準確地滿足穿戴需求,提供絕佳的舒適性,與獨特的織襪工藝。

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
meepshop
meepshop
meepshop
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
meepshop
meepshop
meepshop